Xavier Marcé

Biên tập viên và nhà văn tiên phong trong lĩnh vực kể chuyện đa phương tiện

Với hơn 160.000 độc giả của Mark of Odin saga trên khắp thế giới, Xavier Marcé đã trở thành một trong những tác giả tham khảo về tường thuật đa phương tiện và tự xuất bản. 23 năm làm việc trong ngành trò chơi điện tử với tư cách là nhà báo, biên tập viên, trưởng phòng truyền thông, tiếp thị trực tuyến và Quản lý cộng đồng đã mang đến cho ông tầm nhìn độc đáo về lĩnh vực này cũng như việc quản lý phương tiện truyền thông và cộng đồng.

hoặc Về tôi
//www.xaviermarce.com/wp-content/uploads/2021/12/Foto-XMV-2021-medio-01.png

Sách xuất bản

Khám phá những cuốn sách tôi đã xuất bản
//www.xaviermarce.com/wp-content/uploads/2012/07/portadafrontlamarcadeodineldespertar.jpg
//www.xaviermarce.com/wp-content/uploads/2021/02/lmdoecavportada1000x1500.jpg
//www.xaviermarce.com/wp-content/uploads/2021/12/LMDO-Ragnarok-Portada-1500px.jpg
//www.xaviermarce.com/wp-content/uploads/2022/12/El-loto-de-piedra-Cubierta-1500px.jpg
//www.xaviermarce.com/wp-content/uploads/2023/12/SI-Pasaran-RGB-a1500px-1.jpg

Dự án và Công trình

Tìm hiểu những gì tôi đang và đã làm